Fiat Ducato instrumentpanel

Lyser dina varningslampor svagt när dom inte ska?

Tyvärr ett standardproblem.

Felet påverkar oftast inte funktionen på instrumentet, men tänk på säkerheten och åtgärda det direkt.

En varningslampa som lyser svagt kommer inte att lysa starkare när det väl behövs! Vi byter ut dom defekta komponenterna mot kvalitetskomponenter.

INSTEK AS är en elektronikverkstad med 50 års erfarenhet Vi är intresserade av att köpa defekt elektronik.
Tänk på miljön och samtidigt tjäna pengar!

Produkter