Stoneridge SE5000 fartsskriver

Digitale fartsskrivere er den nyeste typen skriver som lagrer data digitalt, det vil si at data lagres på selve skriveren og ikke på diagramskive. Vi kan levere Stoneridge digitale fartsskrivere til alle typer lastebiler. 

Stoneridge Exact Duo2 er den nyeste fartsskriveren fra Stoneridge, og kommer med en rekke nyttige funksjoner, blant annet:

  • Ett minuttsregel som i gjennomsnitt gir deg 45 minutter ekstra kjøretid daglig.
  • Informasjon om kjøre og hviletid i sanntid.
  • Info om gjenstående arbeid og hvile i displayet.
  • Kalkulering av arbeidstid, ferje eller tog i displayet.

Ett minuttsregelen lar deg flytte bilen 29 sekunder uten at dette går ut over kjøre og hviletid. Stoneridge Exact Duo2 kan også enkelt programmeres av Optimo til de fleste typer lastebiler.

Har du behov for fartsskriver kontroll? Vi utfører toårskontroll av fartsskrivere, reparerer analoge fartsskrivere, samt utfører annet relatert arbeid til fartsskrivere.

Løsninger

Reparasjon av kjøretøyinstrumenter

Instek AS utfører reparasjoner av gamle og nyere kjøretøyinstrumenter og har erfaring innenfor personbil, lastebil, landbruk og motorer. Også kontroll elektronikk, bryter paneler etc. kan bli reparert.

Stoneridge SE5000 fartsskriver

Programmerbar fartsskriver med 1 minuttsregel.

Reparasjon og byttesystem av analoge fartsskrivere

Vi reparerer de fleste analoge fartsskrivere. Vi har også byttesystem på av typen fartsskrivere som: Motometer EGK 100. Kienzle 1318, Kienzle 1324 og Veeder-Root 8400-serie

Optimo

Kalibrering og testverktøy for alle typer fartsskrivere. Programmerer enkelt digitale fartsskrivere som støtter denne funksjonen

Nedlastingsutstyr

Vi kan tilby nedlastingsutstyr som Optac, Tacholink, Digifob eller Tracegrid

2 års kontroll

Vi utfører 2 års kontroller på alle typer fartsskrivere, analoge som digitale. Vi kan også tilby bytte av givere og giverledninger

Opplæring og kurs

Vi kan tilby fartsskriverkurs til verksteder, eller kurs til sjåfører som ønsker å forstå den digitale skriveren bedre

Reparasjon av elektronisk utstyr i Campingvogn og Bobil

Instek AS serviceverksted har bred erfaring og kunnskapsrike teknikere som reparerer de fleste elektroniske produkter som finnes i campingvogner og bobiler.